Stres, únava? Je toho na vás příliš?
Otestujte se a zjistíte, jak moc na vás stres doléhá.

Do jaké míry tvrzení vystihují vaše pocity během minulého týdne?

1. Bylo pro mne těžké se zklidnit.
2. Měl(a) jsem sklon jednat v některých situacích přehnaně.
3. Cítil(a) jsem, že jsem napjatý/á a nervózní.
4. Přistihl(a) jsem se, jak jsem rozrušený/rozrušená.
5. Bylo pro mne těžké relaxovat (odpočívat).
6. Nesnášel(a) jsem, když mě něco odvádělo od práce (od toho, co právě dělám).
7. Cítil(a) jsem se docela podrážděně.
Absolvování a vyhodnocení následujicího testu je zcela anonymní. Vyhodnocení bude použito pouze za účelem, abyste získal/a informaci o míře stresové zátěže, která na vás doléhá. Charakter testu je pouze edukativní, nejedná se o diagnostický nástroj.
Vyhodnotit