Absolvování a vyhodnocení následujícího testu je zcela anonymní. Vyhodnocení testu bude použito pouze za účelem, abyste získal/a informaci o pravděpodobnosti onemocnění Vašich jater a dále pouze pro statistické účely. Údaje, které zde uvedete, nebude možné přiřadit k Vaší osobě.

Samodiagnostický test ke zjištění potenciálního rizika ztukovatění jater
1. Pohlaví:
2. Věk v letech:
3. Tělesná hmotnost v kg:
4. Výška v cm:
5. Jak se změnila Vaše tělesná hmotnost za poslední 2 roky?
6. Kolik minut týdně se věnujete fyzické aktivitě?
7. Jaké množství alkoholu vypijete za týden (vyberte počet jednotek daného nápoje)?
8. Kolik cigaret vykouříte za 1 den?
9. Nechali jste si v posledních 2 letech provést ultrazvukové vyšetření břicha?
Byly u Vás zjištěny tukové změny v játrech nebo zvýšená echogenicita jater?
10. Vyskytují se u Vás některé z následujících příznaků (možné je více odpovědí)?
11. Vyskytují se u Vás některá další onemocnění: